Resurs- och projektplanering online


Silverbucket är ett molnbaserat resurshanteringsverktyg som passar alla organisationer oavsett bransch, med projektintensiva verksamheter. Tack vare sin användarvänlighet, får du enkelt överblick över företagets beläggningssituation, vilket bidrar till en bättre projektplanering och bättre utnyttjande av företagets samlade resurser.